Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner

Areal av formålskategoriene naturvern, landskap og kulturminner i gjeldende reguleringsplaner