Barn

Antall barn i de aktuelle aldersgruppene som har fått gjennomført helsekonsultasjoner .