Institusjon - beboere på langtidsopphold, omfattende bistandsbehov

Beboere på langtidsopphold i institusjon per 31.12. (IPLOS-tjeneste 21 Langtidsopphold i institusjon), og med omfattende bistandsbehov (jf. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017, vedlegg A.) Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.