Institusjon - oppholdsdøgn totalt

Antall oppholdsdøgn gjennom året totalt i institusjon (sykehjem, aldershjem og barnebolig), IPLOS-tjenestene 8 Avlastning - i institusjon, 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, 20 Tidsbegrenset opphold - annet, 21 Langtidsopphold i institusjon. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.