Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år

Gjennomsnittlig antall tildelte timer praktisk bistand for brukere 0-66 år pr 31.12.. Inkluderer følgende IPLOS-tjenester: 1 Praktisk bistand - daglige gjøremål, 2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål, 3 Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse BPA, 7 Avlastning - utenfor institusjon, 11 Omsorgsstønad, 15 Helsetjenester i hjemmet. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.