Dagaktivitetstilbud - brukere 67-79 år

Brukere 67-79 år av dagaktivitetstilbud pr. 31.12.. Dagaktivitet er tilbud til hjemmeboende, og varierer etter målgruppe og behov. Tjenesten skal bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner og øke trivsel og livskvalitet, slik at behov for andre tjenester om mulig kan forebygges eller utsettes. Tilbudet til aldersgruppen 67-79 år er derfor spesielt viktig å undersøke. IPLOS-tjeneste 4. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register