Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år

Antall personer på langtidsopphold i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig) pr. 31.12., som i løpet av året har blitt vurdert av lege. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.