Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år

Antall personer på langtidsopphold i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig) pr. 31.12., som i løpet av året har blitt vurdert av tannhelsepersonell. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.