Institusjon - tidsbegrensede opphold gjennom året

Antall tidsbegrenset opphold gjennom året i institusjon (sykehjem, aldershjem og barnebolig), IPLOS-tjenestene 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, 20 Tidsbegrenset opphold - annet, 21 Langtidsopphold i institusjon. Ekskl. 8 Avlasting - i institusjon. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.