Aleneboende brukere utenfor institusjon

Brukere med individuell plan og minst en omsorgstjeneste utenfor institusjon per 31.12. iht. https://www.ssb.no/helse/om-argang-2019-av-statistikken-sjukeheimar-heimetenester-og-andre-omsorgstenester#IPLOStjenester_2019, tom. tjenste 17 dagopphold i institusjon, ekskl .avlastningsopphold (8) og 14 planlagte tiltak. I 2019-årgangen mangler bolig (12,13,29). Fom. 2019-årgangen ekskl. 16 re-/habilitering utenfor institusjon. Fom. 2020-årgangen inkl. tjenestene nattopphold (22) og velferdsteknologi (26,27,28) og bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål (29). Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.