Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger?