Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger?