Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer?