Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger?