Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg