Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg