Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?