Eiendomsskatt fra annen eiendom enn boliger og fritidsboliger