Beløp per innbygger

Beløpet vises i kroner per innbygger