Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger

Antall kommunalt disponerte boliger kommunen har tapt siste år, som følge av sammenslåing av eksisterende kommunalt disponerte boliger. Data er hentet fra skjema 13.