Nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger

Antall nye boliger kommunen har fått til disposisjon for utleieformål siste år, som følge av oppdeling av eksisterende kommunalt disponerte boliger. Data er hentet fra skjema 13.