Boliger kjøpt eller bygget siste år

Antall utleieboliger kommunen, kommunale foretak eller stiftelser opprettet av kommunen, har kjøpt eller bygget siste år. Opplysninger hentet fra skjema 13.