Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd

Driftstilskudd til lag og foreninger / Lag og foreninger som mottar tilskudd *1000. Teller: Samlet kommunalt driftstilskudd i hele 1000 kr til lag og foreninger som har søkt og mottatt kommunale driftstilskudd. Inkluderer sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Nevner: Antall lag og foreninger som har søkt og mottatt kommunale driftstilskudd. Inkluderer sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, frivillige barne- og ungdomsforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Data i teller og nevner er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".