Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger

Samlet kommunalt driftstilkudd i hele 1000 kroner til frivillige lag og foreninger som har søkt og mottatt kommunalt driftstilskudd. Inkluderer sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".