Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (1=ja, 0=nei). Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og st√łtte til frivillige lag og foreninger".