Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk

Antall personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk.