Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk

Antall personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk.