Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere

Antall avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere, totalt i offentlig og privat tannhelsetjeneste.