Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere

Antall avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere, totalt i offentlig og privat sektor. Inkluderer både tannleger uten spesialitet og tannlegespesialister.