Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk

Prioriterte personer undersøkt/behandla per avtalte tannlege- og tannpleier årsverk i offentlig sektor.