Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk

Prioriterte personer undersøkt/behandla per avtalte årsverk i offentlig sektor