Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk

Voksne betalende pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk.