CO2 utslipp

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk CO2-utslipp fra el, bioenergi og fjervarme settes = 0. CO2-utslipp fra olje og naturgass er beregnet til hhv. 263 og 201 g/kWh. Data om energibruken i kommunen hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommuner) eller 35C og D (fylkeskommuner).