Andel av samlet energibruk

Andel av samlet energibruk, fordelt på energitype Data om energibruken hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommuner) eller 35C og D (fylkeskommuner).