Ledere

Andel personer registrert i leder- eller inspektørstillinger i fylkeskommunale videregående skoler av sysselsatte totalt i videregående opplæring. Tallet omfatter personer i leder- og inspektørstillinger uavhengig av utdanningsnivå og ev. pedagogisk utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger). Dersom en skole har næring 85.320 eller 85.310 kombinert med næring 85.410 (undervisning ved fagskoler) inkluderes den i tallene. Teller: Antall personer registrert i leder- eller inspektørstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Nevner: Antall sysselsatte totalt i videregående opplæring. Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV A-ordningen.