Lærlinger og elever i fagopplæring i skole (Vg3)

Andel lærlinger og elever i fagopplæring i skole (Vg3), per 01.10. Kilde: VIGO