Leie av lokaler og grunn (222) per elev

Indikatoren viser leie av lokaler og grunn per elev. Leie av lokaler og grunn, per elev = Leie av lokaler og grunn/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 Teller = leie av lokaler og grunn (kontoklasse 1 og 3, funksjon 222 art 190), funksjon 222. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler (GSI, felt d57) Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.