Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202)

Variabelen viser kommunens driftsutgifter til undervisningsmateriell i grunnskolen. Driftsutgifter til undervisningsmateriell er kontoklasse 1 og 3, funksjon 202, art 105. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).