Driftsutgifter til inventar og utstyr (202)

Variabelen viser kommunens driftsutgifter til inventar og utstyr i grunnskolen. Driftsutgifter til inventar og utstyr er kontoklasse 1 og 3, funksjon 202, art 200 «Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler». Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).