Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten

Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten