Avtalte legeårsverk

Avtalte årsverk for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Avtalte årsverk er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobberomregnet til heltidsjobber