Produktivt skogareal

Produktivt skogareal er skogareal med en årlig tilvekst på minst 0,1 kubikkmeter trevirke per dekar og år. Bare eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal inngår.