Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk