Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk

Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk