Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kommunen, korrigert for samarbeidskommuner