Videregående skoler

Antall videregående skoler, etter skolefylke, per 01.10. Som videregående skole regnes skoler som har elever i videregående opplæring, og som har næring 85.310 (Undervisning i allmennfag på videregående nivå) eller 85.320 (Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå) i Enhetsregisteret. For fylkeskommunale skoler er skoler med fagskoleutdanning, næring 85.410, inkludert. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret.