Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling samt eierseksjonering

Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling