Nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig

Antall nyinnflyttede husstander som er tildelt kommunal bolig i løpet av året, med hovedbegrunnelse at de har behov for en tilrettelagt bolig, for eksempel eldre, utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. At de er nyinnflyttet betyr at de ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig i løpet av året.