Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere

Antall nyinnflyttede husstander som er tildelt kommunal bolig i løpet av året, med hovedbegrunnelse at en eller flere personer i husstanden er rusmiddelmisbrukere. At de er nyinnflyttet betyr at de ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig i løpet av året.