Nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere

Antall nyinnflyttede husstander som er tildelt kommunal bolig i løpet av året, med hovedbegrunnelse at en eller flere personer i husstanden har en psykisk lidelse og/eller er rusmiddelmisbrukere. Dette er en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelbrukere med psykiske lidelser. At de er nyinnflyttet betyr at de ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig i løpet av året